Quick Inclusie Scan

QUICK INCLUSIE SCAN

De Inclusie Scan helpt snel zicht te krijgen op de kansen en uitdagingen. De scan is het startpunt voor de groei naar een inclusieve organisatie

Een groeiend aantal bedrijven ziet de meerwaarde van een divers personeelsbestand en een inclusieve werkomgeving in. Zoals (financieel) beter presteren, klantenbinding, innovatieve teams, medewerkersbetrokkenheid en benutten van het arbeidsmarktpotentieel. 

Ben jij betrokken bij de uitvoering van het diversiteitsbeleid of zou je hier uit persoonlijke interesse of overtuiging meer mee willen? Maar weet je niet waar te beginnen? Ervaar je gebrek aan tijd, overzicht of kennis? Of heb je het gevoel alles al geprobeerd te hebben? En werkt de constante weerstand demotiverend?

Een dergelijke verandering is nou eenmaal een complex proces. Voor het realiseren van de meerwaarde, is kritische durven kijken naar de eigen organisatiestructuur en -cultuur nodig. Past onze werkwijze nog bij onze doelen? En bij wat we willen of moeten uitstralen? Het goed geformuleerde antwoord op deze vraag kost tijd. En lef om de vinger af en toe op de zere plek te durven leggen.

Wat nodig is, is een verbinding van beleid en praktijk. En draagvlak om te willen veranderen. Door gebruik te maken van wat er al is binnen het bedrijf en juist dát te doen wat nog mist, kan inclusief werken voor veel meer bedrijven werkelijkheid worden.

Dit vormt een enorme kans. Met als startpunt het in beeld krijgen van de branche en/of bedrijfsspecifieke kansen en uitdagingen. Juist omdat jij weet dat Diversiteit loont en Inclusie werkt!

DE QUICK INCLUSIE SCAN BIEDT MAATWERK DAT NODIG IS

Het vormt een vliegende start voor de groei naar een succesvolle inclusieve organisatie.
Zodat willen, ook echt kunnen kunnen wordt.

  • In ongeveer een dagdeel behandelen we een aantal essentiële onderdelen voor meer diversiteit en inclusie, zoals motieven, perspectieven en de randvoorwaarden
  • Ontdek de concrete voordelen voor jouw bedrijf, gebaseerd op praktische voorbeelden en theoretisch onderzoek
  • Na de scan ontvang je een verhelderende schets van de huidige en gewenste situatie, wat we in een online afspraak doornemen
  • Zo ontstaan er duidelijke vraagstellingen en prioriteiten zodat jij weet wat er verder te doen staat

    €499,-