Live online cursus Diversiteit Loont!

LIVE ONLINE CURSUS DIVERSITEIT LOONT!

De live online training Diversiteit Loont! zet bedrijven in beweging. Het trainingsprogramma geeft je kennis, inspiratie en praktische handvatten om vol vertrouwen aan de slag te gaan.

Diversiteit en Inclusie op de werkvloer is een actueel thema waarvan de meerwaarde al lang bewezen is. Toch heeft slechts 20% van de Nederlandse organisaties een beleid hiervoor. Er is dus nog veel te winnen. Enkel beleidsvorming is meestal niet voldoende. Het vraagt om een integraal veranderingsproces waarbij o.a. beleid, operatie, draagvlak en bedrijfscultuur een rol spelen.

Het loont om juist die ene stap te zetten die nodig is om van jouw bedrijf, afdeling of team een afspiegeling te maken van de diverse samenleving waar we in leven en werken. Met alle voordelen van dien.

DIVERSITEIT EN INCLUSIE ALS SUCCESFACTOR

  • Bedrijven met een divers personeelsbestand presteren beter
  • Diverse teams zijn innovatiever
  • Een inclusieve werkomgeving zorgt voor grotere medewerkersbetrokkenheid
  • Inclusiviteit leidt tot aantrekken talent
  • De inclusieve organisatie is het businessmodel van de toekomst

LIVE ONLINE TRAINING (5 WEKEN)

Om beleidsmakers en managers hierin te ondersteunen, bied ik vanuit de coöperatie Social Enterprise lab (se.lab) in samenwerking met Study2Go een laagdrempelig, praktisch en compleet leerprogramma aan. Bestaande uit een 5weekse Live Online training en een doorlopend kennisnetwerk.

In 3 live online sessies en 1 verdiepende keuzesessie besteed je met een groep van maximaal 8 andere professionals en een vaste trainer, aandacht aan diverse thema’s rondom diversiteit en inclusie binnen bedrijven. 

Verdiep je in wat diversiteit en inclusie betekent, welke ideeën en beelden er bij jezelf en jouw collega’s leven rondom deze thema’s en ontdek wat het concreet kan opleveren voor jouw bedrijf, afdeling of team. Leer van inspirerende voorbeelden en best practices zodat je na deze sessies vol vertrouwen de volgende stap kunt zetten. Van idee naar actie. Hoe groot of klein…

In totaal 5 weken ga je aan de slag met het vormen van jouw eigen actieplan. Zodat jij na afloop voldoende theoretische kennis, tips, inspiratie en vertrouwen hebt opgedaan om hier echt mee aan de slag te gaan!

Beleidsmakers en managers binnen diverse type bedrijven en sectoren, van MKB tot grotere corperates en van privaat tot publiek.

Meer informatie over de recente startdata en inschrijven, vind je hier.

KENNISNETWERK (JAARPROGRAMMA)

De live online training is optioneel onderdeel van een compleet jaarprogramma waarin we een actief live online kennisnetwerk vormen. Het netwerk bestaat uit professionals uit diverse type bedrijven en organisaties, die in ieder geval één ding gemeen hebben: geloof in de waarde van diversiteit en inclusie op de werkvloer en dit in de praktijk willen brengen door relevante kennis op te doen en van elkaar te leren.

WAT?

Maak deel uit van de community en word geïnspireerd, kom én blijf in beweging richting een betere afspiegeling zijn van jouw bedrijf, afdeling of team van de diverse samenleving. Vanuit het besef dat het een integrale veranderopgave is en dat op inclusie (meer) diversiteit volgt. Met alle voordelen van dien.

VOOR WIE?

Beleidsmakers en managers binnen diverse type bedrijven en sectoren, van MKB tot grotere corperates en van privaat tot publiek. 

Live online training Diversiteit loont

KOMEN DE GEPLANDE STARTDATA NIET UIT?

Heb je wel interesse, maar komen geplande startdata niet uit? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

IN SAMENWERKING MET