Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die worden verwerkt

SO what projecten kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SO what projecten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- of inschrijfformulier op de website aan SO what projecten verstrekt. Ook kan SO what projecten in sommige gevallen via partners/netwerken uw contactgegevens verwerven. In dit geval ligt er altijd een getekende (verwerkers)overeenkomst aan ten grondslag. SO what projecten kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • De bedrijfsnaam en uw functie
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom SO what projecten gegevens nodig heeft

SO what projecten verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te benaderen of om diensten te leveren. U kunt hier zelf toe hebben verzocht of er is sprake van acquisitie binnen (partner)netwerken. Klant- en relatiebeheer is een belangrijk onderdeel van de werkwijze van SO what projecten. In het kader van E-marketing is een (verwerkers)contract gesloten met MailBlue.

Daarnaast kan SO what projecten uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, o.a. facturering (via Moneybird), doorgaans bestaande uit zakelijke dienstverlening.

Hoe lang SO what projecten gegevens bewaart

SO what projecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Als er wel een overeenkomst tot stand is gekomen, zal SO what projecten in de kader van klant- en relatiebeheer de persoonscontactgegevens bewaren. Tenzij u SO what projecten nadrukkelijk (mondeling en/of schriftelijk) vraagt dit niet te doen. Persoonsgegevens met betrekking tot facturering worden in ieder geval bewaard zolang dit wettelijk verplicht is (7 jaar).

Delen met anderen

SO what projecten verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van SO what projecten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Het websitedomein www.sowhatprojecten.nl wordt beheerd door Strato en het e-maildomein info@sowhatprojecten.nl door Google Workspace. Daarom heeft SO what projecten een de verwerkingsovereenkomst van Strato ondertekend. Deze kunt u opvragen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sowhatprojecten.nl. SO what projecten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

SO what projecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zoals, het gebruik van virus- en spamfilters en een digitale wachtwoordkluis (Dashlane) voor alle programma’s die in het kader van de overeenkomst worden gebruikt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SO what projecten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via onderstaande contactgegevens. Tevens heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vestigingsadres: Oudegracht 247bis, 3511NL Utrecht
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 64065006
E-mailadres: info@sowhatprojecten.nl


Informatie over gegevensverwerking in relatie tot Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. 

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres doordat dit wordt ingekort en voorkomt dat het rechtstreeks aan een persoon kan worden gerelateerd. Door deze extensie wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Google zal de informatie die beschikbaar komt gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan Strato en de exploitant van de website te leveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Het gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is gelegen in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, wat door de beschikbaarstelling van de statistische functies van Strato mogelijk wordt gemaakt. De belangen van de gebruiker worden door de pseudonimisering voldoende gewaarborgd.

Google is gecertificeerd volgens het zog. Privacy Shield (lijst hier invoeren) en waarborgt op basis hiervan een adequaat gegevensbeschermingsniveau. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.

De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.

Op grond van de betreffende wetgeving en de AVG heeft de websitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die via deze Google Analytics gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft deze recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissing van zijn/haar gegevens. De websitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar gegevens. Ter behartiging van deze rechten van de betrokkene met betrekking tot de Google Analytics gegevensverwerking op deze website, kan de betrokkene (websitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met met de exploitant van de website.