Diensten

INCLUSIEF EN CIRCULAIR ONDERNEMEN

Waarom doen we wat we doen? Die vraag zet ik in mijn dienstverlening steeds voorop. Ik adviseer over bedrijfsvoering en ontwerp processen en projecten die mogelijk maken dat organisaties veranderingen succesvol doorvoeren die ze willen of soms moeten.

Zowel op werkgebied als privé ben ik geïnteresseerd in de wereld en de mensen om me heen. Wat gebeurt er en waarom? Wie ben je en wat drijft je? En kan het anders, of beter? Vragen die voor mij het startpunt vormen voor alles wat ik doe. Vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel en altijd kijkend naar het grotere plaatje.

Om vervolgens met een kritische, maar positieve blik te analyseren wat er strategisch, tactisch of operationeel beter kan. Ik zie snel voor me hoe iets kan worden en werk daar doelgericht naar toe. Waarbij ik als vanzelf de schakel vorm tussen theorie en praktijk. 

Ik zorg dat de opdracht binnen de deadline de gevraagde resultaten oplevert, maar ik houd ook in de gaten of het zichtbaar bijdraagt aan het succes van het bedrijf. Hiervoor ga ik met verschillende belanghebbenden de dialoog aan en neem mensen moeiteloos mee in het verhaal. Ik onderscheid me door theorie en strategie goed te kunnen vertalen naar praktijk en uitvoering op diverse organisatieniveaus.

Organisatieadvies, project-, proces- en kwaliteitsmanagement liggen in elkaars verlengde en staat in mijn dienstverlening centraal. Als een organisatie streeft naar blijvend verbeteren, dan betekent dit voortdurend veranderen. En voortdurend veranderen betekent kwaliteit managen. Heldere KPI’s zorgen voor richting, draagvlak en zodoende grip op de bedrijfsdoelen. Een bepaalde kwaliteit behalen, vergt tevens passende bedrijfsprocessen.

Zo help ik organisaties zichzelf te verbeteren. 

Clifton Strenghts®:
Verantwoordelijkheid – Relatievorming – Intellect – Strategisch – Overtuiging

Mijn werkervaring en kennis over Bestuur en Organisatie (MSc), zet ik met name in om diverse branches en bedrijven te helpen met succesvol inclusief organiseren en werken. Van passend werk voor mensen met een (arbeids)beperking tot een divers personeelsbestand wat betreft geslacht, culturele achtergrond etc. Waar bedrijven vele voordelen van ervaren.

Mede door de Participatiewet, gaat inclusief werken bij steeds meer bedrijven tot de kwaliteitsindicatoren horen. Ik ondersteun bedrijven hier o.a. in door een maatwerktraject aan te bieden of als (interim) adviseur en projectleider de nodige ondersteuning te bieden.

LEES MEER OVER INCLUSIEF WERKEN.

Projecten plan ik resultaatgericht en blijf ook sturen tijdens veranderingsprocessen. Alle relevante informatie wordt overzichtelijk. Niet alleen voor de opdrachtgever. Ook overige betrokkenen vertellen mij dat ik hen motiveer om samen doelmatiger te werken. Plaats ik een kritische noot, dan ervaren zij dat als opbouwend.

Ik kan complexe bedrijfsprocessen goed analyseren en durf hierdoor gedurfde keuzes te maken en initiatief te nemen indien nodig. Soms maken omstandigheden improvisatie nodig. In alle gevallen houd ik het overzicht en zorg ik voor heldere communicatie richting alle betrokkenen. Onder mijn leiding komt het vaak voor dat collega’s bruikbare creatieve ideeën aandragen.

Ik heb ruime ervaring opgedaan met maatschappelijk en commercieel ondernemen door mijn werk voor de kringloopbranche. Trots ben ik op de rol die ik, vanaf het begin in 2015, heb gespeeld in de ontwikkeling, implementatie en digitalisering van het 100% Kringloop kwaliteitskeurmerk. Waarmee kringloopbedrijven aantonen professioneel te werken en inclusieve en circulaire doelstellingen te hanteren. Een krachtig kwaliteits- en managementsysteem is hiervoor vereist.

LEES MEER OVER 100% KRINGLOOP.

QUICK INCLUSIE SCAN

Inclusie scan

Heb jij als beleidsmaker of manager het gevoel dat je meer wil, kan of moet met diversiteit en inclusie? De Inclusie Scan helpt je op weg.

MAATWERK TRAJECT
INCLUSIEF IN 5 STAPPEN

Inclusie traject

Realiseren van echte meerwaarde van diversiteit en inclusie binnen jouw werkomgeving, in slecht 5 stappen.

PRESTATIELADDER
SOCIALER ONDERNEMEN

PSO

Als erkend PSO-adviseur bied ik diverse diensten voor certificering en het aangaan van duurzame arbeidsrelaties.

KWALITEITSKEURMERK
100% KRINGLOOP

Keurmerk

Sinds 2015 zet ik mij actief in voor de sociale, duurzaamheids- en professionaliseringsdoelen van de kringloopbranche.

LIVE ONLINE CURSUS
DIVERSITEIT LOONT!

digital

De live online training Diversiteit Loont! geeft je kennis, inspiratie en praktische handvatten om vol vertrouwen aan de slag te gaan.

CIRCULAIRE AMBACHTSCENTRA

ecology

Waar maatschappelijke organisaties en ondernemers samenwerken aan hoog waardige product- en materiaalhergebruik.

DSC_1798

BENIEUWD WAT IK NOG MEER VOOR JOU KAN BETEKENEN?

Naast bovenstaand aanbod, sta ik altijd open voor nieuwe interim of freelance uitdagingen.