Prestatieladder Socialer Ondernemen

PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN (PSO ADVIES)

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een meetinstrument en kwaliteitskeurmerk (ontwikkeld door TNO) dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Als erkend PSO-adviseur help ik jouw organisatie om het certificeringsproces gemakkelijk, snel en goed te doorlopen. 

Er wordt in kaart gebracht hoe het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zich verhoudt tot het totaal aantal werkzame medewerkers gedurende een peiljaar. Daarnaast worden de inkopen van producten en/of diensten bij PSO-gecertificeerde organisaties en SW-bedrijven meegenomen in het berekenen van de Sociale bijdrage van jouw organisatie. Een auditor van een Certificerende instelling voert vervolgens een onafhankelijke toetsing uit. Tijdens de audit wordt er tevens gekeken of er passend werk en de juiste begeleiding wordt geboden aan de (PSO) medewerkers.

 

WAAROM EEN PSO KEURMERK BEHALEN?

  • Erkenning van de sociale waarde van de organisatie voor jouw klanten en opdrachtgevers
  • Steeds meer gemeenten accepteren of waarderen de PSO bij de invulling van de Social Return eis
  • Ketenstimulering zorgt ervoor dat steeds meer organisaties sociaal gaan ondernemen

Kortom, middels een PSO-certificering draagt jouw organisatie aantoonbaar bij aan een samenleving waarbij iedereen meedoet!

WELKE PRESTATIENIVEAUS ZIJN ER?

De PSO ladder (h)erkent vier verschillende prestatieniveaus. Organisaties die trede 1 behalen presteren bovengemiddeld, bedrijven met trede 2 ruim bovengemiddeld en bedrijven met trede 3 behoren tot de koplopers wat betreft de omvang van de werkgelegenheid die wordt geboden aan de PSO-doelgroep.

Instappen is op elk prestatieniveau mogelijk. Organisaties die de intentie hebben om binnen twee jaar door te groeien naar tenminste trede 1 kunnen een Aspirant-status aanvragen. 

HOE SNEL EN GEMAKKELIJK CERTIFICEREN?

Als erkend PSO adviseur bied ik diverse diensten aan. Van volledig ontzorgen tijdens het certificeringsproces tot advies en ondersteuning bij het realiseren van duurzame arbeidsrelaties. Voor nu en in de toekomst.

Beleidswijzigingen en aanpassingen aan de actualiteit vragen om een jaarlijkse doorontwikkeling en waar nodig tussentijdse aanpassing bij het behalen en behouden van het PSO certificaat van jouw organisatie.

Lees hieronder hoe ik jouw organisatie hiermee kan helpen.

De eerste stap in het volledig en correct invullen van de online PSO-rekentool om het prestatieniveau van de organisatie te bepalen. Dit kan ik uit handen nemen. Ik creëer een helder overzicht welke bedrijfsgegevens nodig zijn. Op basis hiervan wordt bepaalt wat de directe en indirecte bijdragen van jouw organisatie is en welk normpercentage eventueel nog nodig is om de groeien naar de gewenste trede.

Dit geldt ook bij een her-certificering.

Naast de kwantitatieve resultaten horen bij elke PSO-trede kwalitatieve eisen. Bijv. hoe wordt passend werk en begeleiding gewaarborgd? Dit en de eventuele gewenste trede-groei vormen de basis voor beknopt plan van aanpak dat ik in samenspraak met de klant zal opstellen. De intentie van de organisatie wordt helder weergeven, met een een goed doordachte (SMART) strategie.

In het geval van een aspirant status is een organisatie verplicht een Plan van aanpak te hebben opgesteld, dat geaccordeerd is op bestuurlijk- of directieniveau. Hierin staat SMART omschreven op welke wijze de organisatie binnen twee jaar toegroeit naar een PSO-trede 1, 2 of 3. 

Zoals bij al mijn dienstverlening, ga ik voor een integrale aanpak. Dus geen eenmalig advies als papieren werkelijkheid, maar gericht op de nodige praktische stappen op diverse organisatieniveaus. Zodat juist die stappen worden gezet, die nodig zijn om duurzame arbeidsrelaties aan de gaan met medewerkers uit de PSO-doelgroep. En hiermee van toegevoegde waarde is voor de organisatie. En zich ook zo uitbetaalt.

Ik zorg ervoor dat er een gedegen planning ligt, deze monitoren en hierover communiceren, zodat we toewerken naar een bevredigend resultaat op de afgesproken aanvraagdatum.

Lees hier meer over mijn werkwijze 

OVER DE PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN 

Het doel van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het verhogen van de arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij diverse soorten werkgevers: van MKB bedrijf tot multinational en van bakker tot accountantskantoor. Daarbij stimuleert de PSO-methode dat dit op een kwalitatief goede- en duurzame wijze wordt gerealiseerd. De ingebouwde ketenstimulering stimuleert de onderlinge vraag naar PSO-gecertificeerde organisaties en draagt in dat kader bij aan het hogere doel.

rpt

OVER MIJ

In 2015 heb ik SO what projecten opgericht. Adviseren over een inclusieve en duurzame wijze van (samen)werken en de mensen die het uitvoeren hierin faciliteren; daar word ik enthousiast van. Van mijn sterke overtuiging dat een inclusief en duurzaam bedrijfsleven en samenleving mogelijk is, heb ik werk gemaakt.

Sinds 2019 doe ik dit ook als erkend PSO-adviseur. Wat inhoudt dat ik op de hoogte ben (en tevens jaarlijks getoetst wordt op) de inhoud van de meest recente PSO-handleiding.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

ZIJ GINGEN JE VOOR